Главная / 2016 / Оружие и охота №9

Право на захист

Полемика

Хто покликаний захищати життя й здоров\'я громадян?

Держава.

В Конституції України зазначено, що «людина, її життя і здоров\'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в державі найвищою соціальної цінністю; усі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах; громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками …соціального походження, майнового стану, місця проживання …за іншими ознаками; обов\'язок держави — захищати життя людини; кожен має право захищати життя і здоров\'я, життя і здоров\'я інших людей від протиправних посягань»1.

Мова йде про конституційні права.

Але прийняття деяких нормативно-правових актів, які надають привілеї певним категоріям громадян2, підтверджує, що не всі вимоги зазначених вище статей Конституції України беруться законодавцем до уваги при нормативно-правовому регулюванні прав і свобод громадян та розробці механізму забезпечення цих прав, зокрема, права на захист життя і здоров\'я від протиправних посягань.

Від протиправних посягань громадян, насамперед, захищає міліція. Але, як приклад, банально-болюча ситуація, коли повертаєшся один або з дружиною пізно після вечірнього кіносеансу, вітер, сніг, вуличне освітлення не працює, портмоне приємно «гріє душу», раптом з\'являються підозрілі особи і ти відчуваєш…зараз запитають: «…Де знаходиться бібліотека?!», але сили не рівні…та й погода проти. В таких випадках, напевно, людина перш за все розраховує на власні сили — моральні, фізичні та «засоби беззаперечного доказу» (у кого є), оформлені належним чином у дозвільній системі, а потім на міліціонерів, про яких згадуєш уже коли можна звернутись із заявою як потерпілий.

Як засвідчує практика, деякі засоби самозахисту (газові пістолети та револьвери) не є досить ефективними для захисту життя і здоров\'я у порівнянні навіть із «балоном», а «пневматична зброя»? — запитаєте ви.

Так, звісно, є випадки вдалого застосування, але її ефективність також залежить від багатьох факторів. Залишається одне — носити із собою гладкоствольну рушницю в зарядженому стані, але ж згідно Інструкції3 під час перенесення або перевезення всіма видами транспорту вогнепальна, пневматична, холодна зброя має бути зачохленою, у розрядженому, розібраному стані (якщо це можливо). У всіх випадках під час перенесення або перевезення вогнепальної зброї власник зобов\'язаний мати при собі дозвіл органів внутрішніх справ (далі ОВС) на право її зберігання й носіння. З метою самозахисту від злочинних посягань зброя може перевозитися в зібраному стані, розрядженою. У будь-яких випадках перенесення та перевезення такої зброї її спускові гачки повинні бути замкнені курковими замками безпеки.

Яка склалася ситуація в Україні стосовно права громадян на захист життя й здоров\'я, негативна чи позитивна?

Аналіз ситуації свідчить як про невиконання в повній мірі вимог, ратифікованих державою, міжнародно-правових актів стосовно захисту і реалізації законних прав і свобод людини і громадянина, так і про недосконалість нормативного врегулювання обігу зброї та відсутність ефективного механізму реалізації права на захист громадян. Але не можна не брати до уваги діючи нормативно-правові акти, які в певній мірі регулюють обіг зброї. Розглянемо деякі аспекти обігу зброї та реалізації права громадян на захист життя й здоров\'я.

Найпоширенішими об\'єктами цивільних прав є речі. У сучасних ринкових умовах більшість речей обертаються без обмежень, а деякі обмежуються у цивільному обігу. Це зумовлено державними інтересами, насамперед, додержанням державної безпеки.

Чи дозволено мати у власності громадянам, наприклад, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначені патрони (далі — «пристрої»)?

Відповідно до Постанови КМ України та Переліку4, якщо це зброя, боєприпаси — бойових зразків і спеціальна військова техніка, то не дозволено.

Відповідно до п. 9.1. Інструкції3 «Вогнепальна, пневматична та холодна зброя і бойові припаси, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, господарськими об\'єднаннями і громадянами може бути придбана для: озброєння особового складу охорони, а також окремих осіб, яким за родом служби законодавством дозволено носіння вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів; науково-дослідних потреб; навчальних потреб (забезпечення допризовної військової і спеціальної підготовки); спортивних потреб; промислового та любительського полювання; захисту життя, здоров\'я, житла та майна громадян; використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах; експонування в музеях, на виставках; колекціонування. Дозволи на придбання та зберігання і носіння зброї для вказаних потреб видаються тільки за наявності законодавчого або нормативного акта про надання права працівникам міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій, громадянам користуватися нею при виконанні службових обов\'язків, мати у власності — після проходження такими особами навчання та здачі заліків».

Відповідно до Спеціального порядку4 дозвіл на придбання вогнепальної гладкоствольної мисливської зброї надається ОВС за місцем проживання особи — громадянам України, починаючи з 21 року. У тих обставинах, що склалися, напевно, це краще, що можна протиставити нападникам для захисту дому чи для самозахисту в дорозі, чи, можливо, ще в якій дикій місцевості, але у місті …якось не зручно.

Щоб стати власником вогнепальної мисливської нарізної зброї (мисливські карабіни, гвинтівки, комбінована зброя з нарізними стволами) громадянам треба дорости до 25 років.

Для одержання дозволу в ОВС на придбання мисливської нарізної, комбінованої, гладкоствольної, пневматичної зброї, арбалетів вам необхідно подати такі документи: письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім\'я керівника органу внутрішніх справ; заповнену картку-заяву; медичний висновок лікувального закладу про відсутність протипоказань, що перешкоджають придбанню зброї; сертифікат про проходження обов\'язкового профілактичного наркологічного огляду; довідку про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування; платіжне доручення (квитанцію) установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу.

Дозвіл на придбання зброї можна отримати особисто або за дорученням уповноваженою особою під розписку, в обох випадках необхідно пред\'явити в ОВС паспорт або будь-який інший документ, який засвідчує особу. Якщо дозвіл на придбання не був використаний протягом трьох місяців, він повертається в ОВС.

Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання та носіння зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею і застосування та прийняття відповідних заліків.

Для громадян України кількість зброї, яку вони можуть мати, не обмежена, однак ви, як власник, повинні забезпечити безумовну її схоронність.

Щоб придбана зброя не викликала непорозумінь, вона має бути зареєстрована ОВС за місцем проживання протягом десяти днів із дня придбання. Щоб вільно зброю «пересувати у просторі» вам необхідно одержати дозвіл на її зберігання й носіння (вогнепальної мисливської гладкоствольної, нарізної, комбінованої, пневматичної зброї та арбалетів), який дійсний протягом трьох років.

Для цього в ОВС необхідно подати такі документи:

— письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім\'я керівника ОВС;

— три фотокартки розміром 3х4 см;

— дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продану зброю або інший документ, що засвідчує джерело надходження та приналежність зброї; платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за реєстрацію зброї.

Треба пам\'ятати, що ОВС здійснюють контроль за збереженням зареєстрованої зброї. Перевірка відбувається не рідше одного разу на рік. За результатами перевірки перевіряючим складається рапорт, який підшивається до особової справи власника. Усі зауваження та вказівки працівників ОВС щодо забезпечення схоронності зброї та боєприпасів до неї є обов\'язковими для її власників.

СЕРТИФІКАЦІЯ ЗБРОЇ

Більшість споживачів тим чи іншим чином зустрічалася з проблемою якості будь-якої продукції. Якість проданої речі повинна відповідати умовам договору, а при відсутності вказівок у договорі — вимогам, що звичайно ставляться. Річ, що продається торговельною організацією, повинна відповідати стандартові, технічним умовам або зразкам, встановленим для речей цього роду, якщо інше не випливає з характеру даного виду купівлі-продажу. Досвідчений споживач знає, що існує процедура сертифікації продукції.

Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов\'язкову та добровільну. Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації — підприємствами, установами й організаціями.

Сертифікація зброї та бойових припасів проводиться уповноваженим органом у порядку та відповідно до вимог, установлених чинним законодавством України та здійснюється за заявками виробників чи осіб, що ввозять зброю та бойові припаси на територію України з метою їх реалізації. Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу із сертифікації заявникові видається сертифікат на право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності.

Згідно Наказу № 498 від 30.08.2002 р.5 обов\'язковій сертифікації підлягають:

— газова зброя (пістолети та револьвери газові, що використовують згоряння пороху, газові патрони та газові балончики, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії (не для військових цілей);

— спеціальні засоби несмертельної дії (пристрої для відстрілу набоїв, споряджених снарядами несмертельної дії, що використовують згоряння пороху, набої споряджені снарядами несмертельної дії (не для військового призначення);

— зброя вогнепальна мисливська та спортивна, набої до неї.

Пневматична зброя поки що обов\'язковій сертифікації не підлягає.

Але час пред\'являє нові вимоги і сертифікації буде підлягати вся продукція, яку можна підвести під поняття «зброя». Ще залишається багато невирішених питань щодо врегулювання цієї сфери громадського життя і вирішальний крок — прийняття Закону України «Про зброю», проекти якого вже існують.